Kết quả vật lý trị liệu phục hồi chức năng ở người bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

Nghiên cứu trên 60 bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng được điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu- phục hồi chức năng (VLTL- PHCN) tại Bệnh viện 198- Bộ Công an. Kết quả như sau: Rất tốt: 30%, tốt: 60%, trung bình: 10%. Đây là một phương pháp điều trị nội khoa bảo tồn, đơn giản, không dùng thuốc có hiệu quả với thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng ở mức độ nhẹ,vừa.