Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự (Phần nghiệp vụ): Phần 2

Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Kỹ năng thi hành án dân sự" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, trả đơn yêu cầu thi hành án dân sự, soạn thảo văn bản trong thi hành án dân sự, kết thúc thi hành án, cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền bằng biện pháp khấu trừ tiền trong tài khoản, thu hồi xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án, cưỡng chế thi hành án bằng biện pháp trừ vào thu nhập của người phải thi hành án, kỹ năng thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của tòa án,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.