Giáo trình Hệ các chương trình ứng dụng (Windows, Word, Excel) - Tô Văn Nam

Giáo trình này cung cấp cho các bạn đọc hai thành phần đầu tiên và quan trọng nhát tạo nên bộ Microsoft Ofice là Word và Excel. Word là phần mềm xử lý văn bản, với word bạn có thể soạn thảo và trình bày một văn bản như đơn từ, hợp đồng, giấy mời, thậm chí cả một cuốn từ điển,... một cách chuyện nghiệp, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe nhất về mặt hình thức. Excel là một phần mềm xử lý bảng tính Microsoft và được sử dụng như một công cụ tính toán và phân tích dữ liệu. Với phần mềm này bạn có thể tạo ra được bảng lương hàng tháng cho một cơ quan, xí nghiệp, một bản phân tích, thống kê, báo cáo về tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp,... mà không cần phải lập trình.