Giáo trình 3000 từ tiếng Anh thông dụng

Hiện nay, trong cuốn từ điển Oxford có liệt kê 3000 từ thông dụng
nhất để giúp người học ngoại ngữ tra cứu. Nó là nền tảng để xây dựng
hệ thống từ vựng trong tiếng Anh. Nắm được chúng, người học không
còn phải lo lắng gì nhiều trong việc học tất cả các kỹ năng: nghe, nói,
đọc, viết.
Tiếng Anh có khoảng trên 150,000 từ vựng các loại. Vậy có bí quyết
nào để giỏi từ vựng tiếng Anh mà không cần phải học và nhớ gần cả
150.000 từ?