Ebook Xoa bóp bấm huyệt chữa bệnh: Phần 1

Để bạn đọc Việt Nam có thêm một tài liệu về phương pháp chữa bệnh đơn giản nhưng rất hiệu quả này, chúng tôi đã mạnh dạn dịch ra Tiếng Việt và được sự cho phép của Nhà xuất bản Y học, tài liệu "Xoa bóp bấm huyệt chữa bệnh" của tác giả Lý Ngọc Điền đã được ra mắt bạn đọc. Phần 1 trình bày các nội dung về đại cương xoa bóp bấm huyệt và xoa bóp tại nhà của những bệnh thường gặp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.