Ebook Vượt Côn Đảo: Phần 1 - NXB Thuận Hóa

Tác phẩm đầu tay Vượt Côn Đảo của Phùng Quán được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1955. "Vượt Côn Đảo" phần 1 gồm 16 câu chuyện nhỏ được ông kể nhiều chi tiết rất thú vị về sự ngẫu nhiên và tình cờ đưa ông từ một người lính trở thành một nhà văn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 quyển sách.