Ebook Vịt con xấu xí: Phần 2 - Trịnh Xuân Hành (biên soạn)

Tiếp nối câu chuyện diễn ra ở phần 1, phần 2 chuyện "Vịt con xấu xí" sẽ tiếp tục cuộc hành trình của chú vịt con. Theo dõi nội dung 2 phần tác phẩm để đọc hết nội dung câu chuyện và rút ra những bài học cho riêng mình qua câu chuyện ngụ ngôn này. Mời bạn đọc tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)