Ebook Vịt con xấu xí: Phần 2 - Trịnh Xuân Hành (biên soạn)

Tiếp nối câu chuyện diễn ra ở phần 1, phần 2 chuyện "Vịt con xấu xí" sẽ tiếp tục cuộc hành trình của chú vịt con. Theo dõi nội dung 2 phần tác phẩm để đọc hết nội dung câu chuyện và rút ra những bài học cho riêng mình qua câu chuyện ngụ ngôn này. Mời bạn đọc tham khảo.