Ebook Việc họ (Phần 1) - NXB Văn hóa dân tộc

Ebook "Việc họ" ghi chép nội dung các cuộc tọa đàm, các cuộc họp, trao đổi tâm tư kinh nghiệm giữa những người có nguyện vọng nhiệt thành cho chăm lo việc họ. Sau đây là phần 1 của ebook. Mời các bạn cùng xem qua.