Ebook Văn phạm tiếng Đức: Phần 1 - Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hữu Đoàn

Ebook Văn phạm tiếng Đức: Phần 1 cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về mạo từ, danh từ, đại từ, cách dùng các thì, động từ, trợ động từ, động từ tách và không tách được, động từ phản thân, định từ của động từ, thể thụ động.