Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 3): Phần 2

Cuốn sách "Vân đài loại ngữ (Tập 3)" giới thiệu tới người đọc các nội dung quyển 8 - Sỹ quy, quyển 9 - Phẩm vật. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu nguyên bản chữ Hán 2 quyển trên của Lê Quý Đôn. Mời các bạn tham khảo.