Ebook Tự học visual basic và bài tập thực hành: Phần 2 - NXB Trẻ

Nối tiếp phần 1, phần 2 gồm những bài tập thực hành từ đơn giản đến phức tạp giúp các bạn làm quen với ngôn ngữ lập trình, với những bài tập thực hành mẫu trong quyển sách này, bạn có thể tự thay đổi các thuộc tính cũng như mã lệnh chương trình để thiết kế các đối tượng giao diện theo ý muốn. Chúc các bạn thành công và tự thiết kế những đối tượng thú vị và thực tiễn qua phần giao diện từ ngôn ngữ lập trình visual basic.