Ebook Từ điển lịch sử chế độ chính trị Trung Quốc: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách Từ điển lịch sử chế độ chính trị Trung Quốc", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức về chính sách muối, tiền tệ, giáo dục, tôn giáo của chế độ chính trị Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.