Ebook Trịnh Công Sơn - Vết chân dã tràng: Phần 1 - Ban Mai

Trong nền âm nhạc Việt Nam, Trịnh Công Sơn được xem là một trong những nhạc sĩ viết lời ca hay nhất, là phù thuỷ của ngôn ngữ. Gần nửa thế kỷ sáng tạo, Trịnh Công Sơn đã để lại cho nền âm nhạc Việt Nam một di sản đồ sộ trên 300 ca khúc. Cuốn sách này tìm hiểu giá trị ca từ Trịnh Công Sơn dưới góc nhìn văn học đồng thời tìm hiểu những đóng góp của Trịnh Công Sơn trong nền văn hóa Việt Nam. Sách gồm có 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây để tìm hiểu về ca từ trong tác phẩm của Trịnh cũng như đóng góp của Trịnh trong nền âm nhạc Việt.