Ebook Triết học Mỹ: Phần 1

Cuốn sách "Triết học Mỹ" giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát về triết học Mỹ, thấy được những chủ đề, những xu hướng chính của nó từ thời kỳ thuộc địa đến khi nước Mỹ trở thành siêu cường. Sách có kết cấu gồm 4 chương, trong phần 1 của ebook sẽ trình bày 2 nội dung chính, đó là: Nước Mỹ và Triết học Mỹ, chủ nghĩa thực dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.