Ebook Tranh chấp biển Đông: Luật pháp, Địa Chính trị và Hợp tác Quốc tế (Phần 1) - Đặng Đình Quý (chủ biên)

Cuốn sách "Tranh chấp biển Đông: Luật pháp, Địa Chính trị và Hợp tác Quốc tế" tập hợp các tham luận của các học giả quốc tế trong và ngoài nước tham gia tại Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 3 về Biển Đông với chủ đề “Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp, Địa Chính trị và Hợp tác Quốc tế” do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia tổ chức tại Hà Nội từ ngày 4-5/11/2011. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây tương ứng với nội dung phần 1 đến phần 3 trong ebook, cụ thể: Phần 1: Tập trung đánh giá tầm quan trọng của biển Đông đối với thế giới và khu vực - Phần 2: Phân tích lợi ích của các nước trong và ngoài khu vực biển Đông - Phần 3: Những nghiên cứu xoay quanh những diễn biến gần đây ở biển Đông.