Ebook Tokyo hoàng đạo án: Phần 2 - NXB Văn học

Phần 2 ebook từ hồi 4. Câu chuyện bắt đầu từ "Tôi quyết định không nghĩ về vụ án thêm nữa. Nếu không, tôi sẽ không thể ngồi yên
đợi cuộc gọi của Kiyoshi và sẽ chạy bổ ra ngoài đi gặp Yoshida mất..." Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.