Ebook Toán nâng cao và các chuyên đề - Toán lớp 6: Phần 2

Tiếp nội dung phần 1, Toán nâng cao và các chuyên đề - Toán lớp 6: Phần 2 chuyên đề Đồng dư giới thiệu về khái niệm, ví dụng áp dụng và các bài tập để học sinh luyện tập, nhằm cung cấp thêm cho học sinh một trong những cách giải bài toán chia hết, tìm chữ số tận cùng của một số. Mời các bạn cùng tham khảo!