Ebook Toán nâng cao và các chuyên đề - Toán lớp 6: Phần 1

Ebook Toán nâng cao và các chuyên đề - Toán lớp 6: Phần 1 gồm những bài tập được sắp xếp theo từng đề mục của chương trình. Các bài tập được lựa chọn, đa dạng về thể loại, phong phú về cách giải nhằm củng cố nhiều kiến thức, rèn luyện các kỹ năng, phát triển năng lực tư duy linh hoạt, sáng tạo phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh khá giỏi lớp 6.