Ebook To Sir, with love – Người thầy kính yêu: Phần 1

Phần 1 ebook, nội dung bắt đầu từ "Chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ đầy nghẹt những bà thợ giặt ủi, làm thuê, thân hình phốp pháp, nói
năng ầm ĩ, len lỏi nhích từng chút một giữa đám xe cộ chen chúc trên đường Aldgate..." Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.