Ebook Tinh hoa văn học dân gian người Việt - Truyện cười (Quyển 1): Phần 1 - NXB Khoa học Xã hội

Cuốn sách "Tinh hoa văn học dân gian người Việt - Truyện cười (Quyển 1)" là một trong số 20 quyển sách thuộc bộ sánh Tổng tập văn học dân gian người Việt do Viên nghiên cứu văn hóa sưu tầm và giới thiệu tới những người yên mến văn học dân gian. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc những câu chuyện cười được xắp xếp theo trình tự bảng chữ cái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.