Ebook Tỉnh Bến Tre trong lịch sử Việt Nam (Từ năm 1757 đến 1945): Phần 1

Là một người nặng lòng với quê hương xứ sở, tác giả Nguyễn Duy Oanh, với vốn hiểu biết của bản thân, đã dành thời gian ba năm để hoàn thành tác phẩm Tỉnh Bến Tre trong lịch sử (từ năm 1757 đến 1945) đầy tâm huyết. Không chỉ sưu khảo các tài liệu cổ kim Việt ngữ, Pháp ngữ, Hán ngữ, tác giả còn trực tiếp thực hiện những cuộc điền dã tìm hiểu thực tế, gặp gỡ nhân chứng sống... để từ đó viết nên tác phẩm biên khảo dày dặn này. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách sau đây.