Ebook Tìm hiểu các nghề thủ công điêu khắc cổ truyền: Phần 2

Ebook Tìm hiểu các nghề thủ công điêu khắc cổ truyền: Phần 2 cung cấp cho độc giả những kiến thức về nghề chạm khắc đá cổ truyền ở Việt Nam. Phần này cũng dẫn ra một số nghề thủ công mỹ nghệ dân gian ở Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.