Ebook Tiếng Anh thực dụng cho người dự phỏng vấn: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook Tiếng Anh thực dụng cho người dự phỏng vấn: Phần 1 sẽ tiếp tục với các nội dung: những cuộc phỏng vấn xin nhập cư thực tế; lời khuyên cho buổi phỏng vấn xin nhập cư, nội dung cuộc phỏng vấn xin nhập cư; một trăm ba mươi tám câu hỏi trong phỏng vấn nhập cư. Mời các bạn tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung.