Ebook Thiết kế bài giảng Vật lý 12: Phần 1

Thiết kế bài giảng Vật lý 12 do Trần Ngọc biên soạn cuốn sách với nội dung cơ bản và nâng cao theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình tiếp thu kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo ebook Thiết kế bài giảng Vật lý 12 (Chương trình cơ bản và nâng cao): Phần 1 sau đây.