Ebook Thế giới 5000 năm: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

Phần 2 ebook gồm các nội dung: Cái chết của giáo chủ, thập tự quân nhi đồng, vị giáo sư trên giàn hỏa thiêu, những hàng hóa sống,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.