Ebook Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong quản lý nhà ở, xây dựng: Phần 2

Các nội dung về thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong quản lý nhà ở, xây dựng được quy định rải rác trong Luật Nhà ở, Luật Xây dựng cơ bản cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành đối với hai lĩnh vực này. Cuốn sách sau đây đã làm nội dung tập hợp các quy định liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của UBND các cấp trong công tác quản lý nhà ở và xây dựng, giúp trang bị những kiến thức pháp lý căn bản đến cụ thể nhất cho người dân, giúp mỗi người thêm hiểu biết và tự chủ hơn khi tham gia các quan hệ dân sự với cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời cũng hiểu biết hơn về các trình tự, thủ tục để UBND có thẩm quyền giải quyết yêu cầu của mình nhanh chóng và đúng pháp luật nhất. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 ebook sau đây.