Ebook Tản chụ xống xương - Tâm tình tiễn thương (Dân ca Thái): Phần 1

Tản chụ xống xương (Tâm tình tiễn thương) là bản dân ca Thái, một công trình sáng tác tập thể qua những cuộc trao duyên - hát đối ở Hạn khuống (sàn khuống) cũng như trong ngày hội, ngày lễ của những "nam thanh nữ tú" trải qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau mà hình thành. Trong tiến trình lịch sử đó, nó đã được các nghệ nhân, tri thức Thái trau chuốt thành bản dân ca trữ tình hấp dẫn đối với đồng bào dân tộc Thái. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.