Ebook Tại sao Điện Biên Phủ: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tại sao Điện Biên Phủ", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung phần "Mùa xuân thứ 50" bao gồm: Điện Biên vời vợi nghìn trùng, 40 năm sau hầm Đờ Cát, Điện Biên Phủ - Mùa xuân thứ 50, đi chợ Him Lam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.