Ebook Tại sao Điện Biên Phủ: Phần 1

Những ai chưa có dịp tìm hiểu, đến nay vẫn đặt một câu hỏi là: Vì sao hai bên Việt Minh và Pháp lại chọn một nơi không hẹn trước, xa xôi hẻo lánh, tít mù cuối trời Tây Bắc, giáp ranh với nước Lào làm trận địa cho một cuộc chiến quyết định sống còn với mỗi bên. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua cuốn sách "Tại sao Điện Biên Phủ". Sách được chia thành 2 phần, sau đây mời các bạn tham khảo phần 1.