Ebook Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học (Tập 1): Phần 2

Mỗi phần trong sách đều được trình bày theo thứ tự thống nhất và chi tiết như sau: Chọn lọc và tóm tắt các kiến thức trọng tâm, cơ bản nhất, giúp học sinh tiếp thu nhanh và dễ nhớ, giới thiệu phương pháp giải các dạng bài tập thường gặp, sau đó là các bài tập nâng cao. Đặc biệt nội dung được tóm tắt bằng các biểu thức hoặc công thức toán học, giúp học sinh giải nhanh phần trắc nghiệm.