Ebook Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Phần 3

Các đề thi được giới thiệu trong sách đều tập trung vào kiến thức lớp 12, hệ thống câu hỏi phân hóa rõ rệt. Số lượng câu hỏi sẽ liên quan đến các kiến thức liên môn như: Hóa - Toán, Hóa - Sinh, Hóa - Lí,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.