Ebook Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Phần 2

Cuốn sách được biên soạn theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo với những mục đích chính là giúp giáo viên có thêm tài liệu để tham khảo; giúp phụ huynh học sinh có thêm tài liệu để kiểm tra kết quả học tập của các em; giúp các em học sinh có thêm bài tập rèn luyện, nâng cao kiến thức. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.