Ebook Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Phần 1

"Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học" có cấu trúc gồm 2 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Phát triển tư duy giải nhanh bài tập Hóa học bằng cách sử dụng các định luật bảo toàn, giới thiệu 30 đề thi thử THPT Quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo.