Ebook Sử dụng thuốc và biệt dược thú y: Tập I - Nguyễn Phước Tương (chủ biên)

Ebook Sử dụng thuốc và biệt dược thú y: Tập I gồm 7 chương, có nội dung trình bày về thuốc kích thích thần kinh trung ương; thuốc an thần; thuốc gây mê, gây tê; thuốc hạ sốt; thuốc tim mạch và hô hấp; thuốc cầm máu và chuyển đạo; thuốc kháng sinh.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)