Ebook Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh: Phần 1 - Sơn Tùng

Ở tập sách "Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh" này, nhà văn Sơn Tùng không chú trọng đề cập đến chủ đề vĩ nhân mà ông chỉ muốn nói đến nguồn sáng tâm đăng Hồ Chí Minh. Vậy tâm đăng Hồ Chí Minh là gì? Xin thưa, đăng là ngọn đèn, là nguồn sáng. Còn tâm là gì? Đây hoàn toàn là một khái niệm của triết gia Phương Đông: Tâm là tâm trí, tâm tuệ, tâm thức, tâm hồn, tức là toàn bộ tinh thần của một con người. Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu hơn về tâm hồn cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 sau đây.