Ebook Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh thế kỷ XX (Những vấn đề lịch sử - Văn hóa): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh thế kỷ XX (Những vấn đề lịch sử - Văn hóa)", phần 2 giới thiệu tới người đọc kiến trúc của Sài Gòn, Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh - 100 năm nhìn lại, tiếng lóng ở thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống bảo tàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.