Ebook Quá khứ là miền đất lạ: Phần 2 - NXB Hội nhà văn

Phần 2 ebook, câu chuyện bắt đầu từ "Trung úy Chiti đi vào văn phòng của mình. Giờ đã là tháng Năm rồi, nhưng bên
ngoài đang mưa và trời vẫn lạnh..." Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.