Ebook Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Vật lý theo chủ đề - Cơ học: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các nội dung: Sóng cơ – Phương trình sóng, sóng dừng, giao thoa sóng, sóng âm – Nguồn nhạc âm, hiệu ứng Đốp-Ple. Cuối chương còn có phần ôn tập để người học củng cố lại các kiến thức.