Ebook Phong trào "mỗi làng, một sản phẩm" - Mộ chiến lược phát triển nông thôn trong qua trình công nghiệp hóa: Phần 2

Phần 2 của ebook Phong trào "mỗi làng, một sản phẩm" - Mộ chiến lược phát triển nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa: Phần 1 được chia sẻ dưới đây sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn các nội dung về phong trào mỗi làng, một sản phẩm ở Nhật Bản, sự lan tỏa của phong trào mỗi làng, một sản phẩm trên thế giới, chương trình mỗi làng, một sản phẩm của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Từ khóa: Phong trào

121 p tailieu_thuvienbrvt 27/11/2019 77 0