Ebook Pháp luật thương mại dịch vụ Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Pháp luật thương mại dịch vụ Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế" giới thiệu tới người đọc nội dung chương 3 - Hoàn thiện pháp luật dịch vụ ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.