Ebook Pháo đài số: Phần 2

Phần 2 ebook, câu chuyện bắt đầu từ "Susan ngồi một mình tại Node 3 chờ đợi kết quả tìm kiếm của Tracer.
Trước đó một lát, Hale vừa quyết định ra ngoài để hít thở không khí trong
lành..." Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.