Ebook Pháo đài số: Phần 1

Phần 1 ebook, câu chuyện bắt đầu từ "Hai người đang ở trong khách sạn mà họ hay lui tới ở vùng Smoky
Mountains, David nhìn cô mỉm cười: “Em nghĩ thế nào, tình yêu của
anh? Lấy anh nhé?”..." Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.