Ebook Ông già và biển cả: Phần 2 - Ernest Hemingway

Trong khuôn khổ một câu chuyện giải trí mở ra bức tranh xúc động về số phận con người; "Ông già và biển cả" là câu chuyện ngợi ca tinh thần tranh đấu của con người, không qui phục cho dù không đạt được thắng lợi vật chất, lời ngợi ca chiến thắng tinh thần ngay cả khi bại trận. Phần 2 sau đây sẽ tiếp nối nội dung câu chuyện diễn ra ở phần 1 trong tác phẩm "Ông già và biển cả". Mời bạn đọc tham khảo.