Ebook Non nước xứ Quảng: Phần 2 - Phạm Trung Việt, Huỳnh Minh

Ebook Non nước xứ Quảng: Phần 2 -của hai tác giải Phạm Trung Việt, Huỳnh Minh trình bày các nội dung: Các nhân vật nổi tiếng xứ Quảng, văn học và những nét tiêu biểu về vùng đất này. đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai có niềm đam mê lịc sử muốn tìm hiểu thâm về các vùng đất trên khắp nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.