Ebook Những kiến thức cơ bản về công nghệ Sinh học (tái bản lần thứ ba): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, công nghệ nuôi cấy tế bào, hiện trạng phát triển công nghệ sinh học và triển vọng phát triển nền công nghệ sinh học Việt Nam.