Ebook Những cuộc phiêu lưu của Tom Xo-yơ: Phần 2 - Mark Twain

Truyện "Những cuộc phiêu lưu của Tom Xo-yơ" đã được người đọc ở mọi lứa tuổi, nhiều dân tộc trên thế giới yêu mến, và chắc chắn sau này vẫn sẽ được yêu mến. Tiếp nối câu chuyện ở phần 1, mời bạn đọc tiếp tục theo dõi chuyến phiêu lưu của Tôm Xo-Yơ.