Ebook Như những ngọn gió: Phần 1 - Nguyễn Huy Thiệp

Ebook Như những ngọn gió là cuốn sách tập hợp những truyện ngắn và kịch đã được giới thiệu trong và ngoài nước của Nguyễn Huy Thiệp nhằm giúp bạn đọc hiểu hơn về các tác phẩm và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm các truyện ngắn của tác giả Nguyễn Huy Thiệp.