Ebook Nhật Bản trong chiếc gương soi: Phần 2 - NXB Giáo dục

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Nhật Bản trong chiếc gương soi" của tác giả Nhật Chiêu do NXB Giáo dục ấn hành gồm các nội dung: Mĩ thuật, sân khấu, tiểu thuyết, bashô,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.