Ebook Ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản: Phần 1

Cuốn sách "Ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản" được biên soạn với cáu trúc gồm 3 phần gồm các điểm cơ bản, các từ loại và chủ đề đặc biệt kèm theo các ví dụ minh họa, giải thích rõ ràng bằng 3 ngôn ngữ Nhật - Anh - Việt giúp người học dễ dàng tiếp cận ngôn ngữ này. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.