Ebook Nghệ thuật sân khấu Việt Nam: Phần 1

Ebook Nghệ thuật sân khấu Việt Nam: Phần 1 trình bày về nghệ thuật sân khấu - Một cái nhìn tổng thể, nhận diện nghệ thuật sân khấu và đời sống văn hóa - sân khấu qua một số cuộc thi, hội diễn, liên hoan,... Mời các bạn cùng tham khảo.